MENUJU KE NERAKA.

Diterbitkan pada 03-25-2009 (Versi Alihbahasa Melayu) BRUSSELS — Ketegangan Trans-Atlantik sehubungan cara krisis ekonomi global ditangani oleh Yakjuj Makjuj Amerika semakin memuncak apabila Perdana Menteri Republik Czech, yang memegang jawatan Presiden Kesatuan Yakjuj Makjuj Eropah, meyatakan pendirian bahawa stimulus ekonomi versi Presiden Murtad Hussein Obama merupakan langkah-langkah menuju ke neraka.Ketika berucap di Parlimen Yakjuj Makjuj Eropah di Strasbourg, Perdana Menteri Mirek Topolanek menegaskan bahawa pakej penyelamat ‘bailout’ fiskal dan kewangan Pentadbiran Murtad Obama berjumlah USD2 trilion “akan menjejaskan kestabilan pasaran kewangan global dengan teruknya.”

Komen Topolanek dibuat hanya sehari selepas beliau menawarkan perletakan jawatan Kerajaannya lantaran undi tidak percaya, telah mengejutkan sebahagian pegawai-pegawai Yakjuj Makjuj Eropah yang bersekutu rapat dengan Yakjuj Makjuj Amerika. Mereka berpendapat bahawa pimpinan Kesatuan Yakjuj Makjuj Eropah yang digilirkan bagi setiap tempoh 6 bulan itu sepatutnya bersuara bagi pihak keseluruhan 27-Negara Yakjuj Makjuj yang berada di dalam Kesatuan Yakjuj Makjuj berkenaan.

Kenyataan tersebut keluar hanya seminggu sebelum mesyuarat Kumpulan Yakjuj Makjuj 20 di London yang akan menemukan kesemua pemimpin-pemimpin Negara-Negara terbesar industri dan termaju di dalam Kesatuan Yakjuj Makjuj Eropah bagi mengeluarkan kata sepakat sehubungan krisis ekonomi yang sedang melanda Dunia. Komen Topolanek itu juga menyerlahkan lagi kemungkinan wujudnya ketegangan di antara Yakjuj Makjuj Amerika dan Yakjuj Makjuj Eropah ketika Murtad Hussien Obama sedang bersiap-siap untuk terbang ke Prague dalam kurang dari dua minggu bagi menghadiri mesyuarat kemuncak yang bertujuan untuk memperkuatkan lagi hubungan Trans-Atlantik antara kedua-dua Yakjuj Makjuj. Antara lainnya, Mesyuarat Kemuncak Yakjuj Makjuj itu ingin mempamerkan kepada Dunia kata-sepakat dan hubungan intim yang sentiasa terjalin di antara kedua-dua jenis Yakjuj Makjuj itu.
Hanya lima hari yang lalu, pemimpin Kesatuan Yakjuj Makjuj Eropah mencapai perjanjian politik yang dibina dengan teliti untuk menghentikan pertikaian mereka dan bersetuju dengan satu polisi bersama yang akan dibincang dalam mesyuarat di London. 75 billion Euro telah diluluskan bagi membiaya pinjaman-pinjaman oleh Dana Kewangan Antarabangsa (IMF) dan penggandaan saluran kredit untuk ekonomi-ekonomi Negara Yakjuj Makjuj Eropah Timur yang sedang menderita. Negara-Negara Yakjuj Makjuj Eropah termasuk Jerman sebelum ini tidak bersetuju dengan penambahan sekala stimulus fiskal dan berhujjah bahawa G-20 sepatutnya menumpukan usaha-usaha mereka kepada mengetatkan lagi peraturan-peraturan kewangan yang sedia wujud.

Firman Allah subhanhu wata'ala, maksudnya;
"Shaad, demi Al Qur’an yang mempunyai keagungan. (1) Sebenarnya orang-orang kafir itu [Al-Masih Ad-Dajjal Zionis Yahudi dan Yakjuj Makjuj Imperialis Barat, berada] dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit. (2) Betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah Kami binasakan, lalu mereka meminta tolong padahal [waktu itu] bukanlah saat untuk lari melepaskan diri. (3) Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan [rasul] dari kalangan mereka; dan orang-orang kafir berkata: "Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta". (4) Mengapa ia menjadikan tuhan-tuhan itu Tuhan Yang satu saja? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan. (5) Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka [seraya berkata]: "Pergilah kamu dan tetaplah [menyembah] tuhan-tuhanmu [dengan mengikuti sembahan, sistem dan jalan kufur mereka], sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki. (6) Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir; ini [mengesakan Allah] tidak lain hanyalah [dusta] yang diada-adakan, (7) mengapa Al Qur’an itu diturunkan kepadanya di antara kita?" Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al Qur’an-Ku, dan sebenarnya mereka belum merasakan azab-Ku [sebagaimana Ahzab yang lalu diazab]. (8) Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu Yang Maha Perkasa lagi Maha Pemberi? (9) Atau apakah bagi mereka kerajaan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya? [Jika ada], maka hendaklah mereka menaiki tangga-tangga [ke langit]. (10) Suatu tentara yang besar yang berada di sana dari golongan-golongan Ahzab yang berserikat [Al-Masih Ad-Dajjal dan Yakjuj Makjuj Imperialis Barat dan sekutunya], pasti akan dikalahkan. (11) Telah mendustakan [rasul-rasul pula] sebelum mereka itu kaum Nuh, ’Aad, Fir’aun yang mempunyai tentara yang banyak, (12) dan Tsamud, kaum Luth dan penduduk Aikah. Mereka itulah golongan-golongan Ahzab yang bersekutu [yang menentang rasul-rasul]. (13) Semua mereka itu tidak lain hanyalah mendustakan rasul-rasul, maka pastilah [bagi mereka] azab-Ku. (14) Tidaklah yang mereka tunggu melainkan hanya satu teriakan saja yang tidak ada baginya saat berselang. (15)"
(Surah Saad)
"Dan sekiranya bukan karena hendak menghindari manusia menjadi umat yang satu [dalam kekafiran], tentulah Kami buatkan bagi orang-orang yang kafir kepada Tuhan Yang Maha Pemurah loteng-loteng perak bagi rumah mereka dan [juga] tangga-tangga [perak] yang mereka menaikinya. (33) Dan [Kami buatkan pula] pintu-pintu [perak] bagi rumah-rumah mereka dan [begitu pula] dipan-dipan yang mereka bertelekan atasnya. (34) Dan [Kami buatkan pula] perhiasan-perhiasan [dari emas untuk mereka]. Dan semuanya itu tidak lain hanyalah kesenangan kehidupan dunia, dan kehidupan akhirat itu di sisi Tuhanmu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. (35) Barangsiapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan Yang Maha Pemurah [Al Qur’an], Kami adakan baginya syaitan [yang menyesatkan] maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. (36) Dan sesungguhnya syaitan-syaitan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. (37) Sehingga apabila orang-orang yang berpaling itu datang kepada Kami [di hari kiamat] dia berkata: "Aduhai, semoga [jarak] antaraku dan kamu seperti jarak antara masyrik dan maghrib, maka syaitan itu adalah sejahat-jahat teman [yang menyertai manusia]". (38)"
(Surah Az-Zukhruf)
'
SADAQALLAHUL MAULAN AL-ADZIIIM !!!

Comments